Ostoskori
heinäkuu 30, 2020

Testitulokset viittaavat siihen, että Phitenin korkeimman tason teknologialla "METAX" on ahdistusta vähentävä vaikutus!

Phiten Co., Ltd. (Sijainti: Nakagyo-ku, Kioto, edustava johtaja: Yoshihiro Hirata, jäljempänä 'Phiten') on tehnyt testin Phitenin alkuperäisen teknologian "METAX" anksiolyyttisestä vaikutuksesta.
Phiten suoritti pelon ehdollistamistestin käyttämällä hiiriä, joita kasvatettiin 14 päivän ajan kasvatushäkissä, joka oli varustettu Phitenin alkuperäisellä "METAX"-teknologialla, ja arvioi ahdistuksen voimakkuutta käyttämällä jäätymiskäyttäytymisen liikkumattomuusaikaa (passiivisuus). Tulokset lyhensivät 60-240 sekuntia toimimattomuusaikaa, mikä viittaa siihen, että METAXilla on anksiolyyttisiä vaikutuksia.

METAX-teknologia tukee kehoasi rentoutuneessa tilassa.


Tietoja testituloksista

Testattava kohde

Anksiolyyttisten vaikutusten tutkiminen pelon ehdollistamistestissä METAX-altistetuilla hiirillä.

Testilaitos

Nihon Bioresearch Inc., Hashiman tutkimuslaitos

Testin tarkoitus

Tehdään pelkoa ehdollistava testi käyttämällä hiiriä, jotka on kasvatettu 14 päivän ajan Phitenin METAX-teknologialla varustetussa kasvatushäkissä, jotta voidaan arvioida anksiolyyttinen vaikutus käyttäen indeksinä liikkumattomuusaikaa.

Tutkimuksen pääpiirteet ja tarkastelu

Phiten Co., Ltd:n teknologialla kehitetyn METAXin anksiolyyttistä vaikutusta arvioitiin pelkoa ehdollistavalla testillä. Pelon ehdollistamistestiä käytetään anksiolyyttisen vaikutuksen arviointiin. Eläimet asetetaan kammioon ja altistetaan sähköiselle ärsykkeelle pelkomuistin kehittymiseksi. Jos eläimet yhdistävät kammion pelkomuistiin, ne osoittavat jäätymiskäyttäytymistä (liikkumattomuustila) myös ilman sähköärsykettä. Pelon vakavuutta voidaan mitata jäätymistilassa vietetyn ajan perusteella. Tässä tutkimuksessa eläimet sijoitettiin häkkiin, jota ympäröivät METAXilla kyllästetyt aineet tai METAXin lumelääkkeet 14 päivän ajan ennen pelkoon ehdollistamiskoetta. Pelkoon ehdollistamista seuraavana päivänä mitattiin jäätymisaika kammiossa 240 sekunnin ajan. Jäädyttäminen määriteltiin liikkumattomuudeksi (liikkumattomuusaika).
Tässä tutkimuksessa käytettiin urospuolisia C57BL/6NCrl-hiiriä. Käytettiin METAX-ryhmää, joka oli sijoitettu häkkiin, jota ympäröivät METAXilla kyllästetyt lakanat ja kivi, ja lumelääkeryhmää, joka oli sijoitettu häkkiin, jota ympäröivät lakanat ja kivi, jota ei ollut kyllästetty METAXilla. Kussakin ryhmässä oli 10 eläintä.
Tämän seurauksena METAX-ryhmän jäädytysaika oli 44,97% (107,92 sekuntia) 0-240 sekunnissa. Tässä ryhmässä jäätymisaika lyheni, vaikka merkittävää eroa lumelääkeryhmään (jäätymisaika: 48,27% [115,85 sekuntia]) ei havaittu. Jäädytysajassa ei havaittu merkittävää eroa jokaisessa 60 sekunnin aikamittauksessa. METAX-ryhmässä jäädytysaika oli kuitenkin pidentynyt lumelääkeryhmään verrattuna 0-60 sekunnin alkumittauksissa. Toisaalta jäätymisaika lyheni 6,36%pt (11,44 sekuntia) viimeisen 180 sekunnin aikana (60-240 sekuntia) ja oli lyhyempi kuin 0-240 sekunnin aikana.

mv_meneki.jpg

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että vaikka METAXilla ei ollut merkittävää anksiolyyttistä vaikutusta, sillä oli vähäinen anksiolyyttinen vaikutus 0-240 sekunnin aikana ja suurempi anksiolyyttinen vaikutus 60-240 sekunnin aikana.
Tässä tutkimuksessa METAXin anksiolyyttistä vaikutusta ei havaittu ensimmäisten 0-60 sekunnin aikana eli välittömästi sen jälkeen, kun ympäristöä oli muutettu häkistä kammioon. Syynä tälle seikalle pidetään sitä, että METAXilla on luonteensa puolesta anksiolyyttinen vaikutus muuttamalla häkkiympäristö rentouttavaksi. METAX-ryhmässä ajateltiin, että anksiolyyttistä vaikutusta ei havaittu, koska voimakkaita pelko-oireita havaittiin ympäristön vaihtuessa häkistä (rentouttava ympäristö) kammioon (uusi ympäristö). Viimeisten 60-240 sekunnin aikana jäätymisaika lyheni, vaikka merkittävää eroa ei havaittu. On mahdollista, että jäätymisaika lyhenisi merkittävämmin 240 sekunnin jälkeen.
Tiedetään, että ympäristön muutosten anksiolyyttinen vaikutus eläimiin tarvitsee enemmän aikaa kehittyäkseen ja on lievempi kuin suoraan kehoon ja ihoon vaikuttavien lääkkeiden vaikutus. Tässä tutkimuksessa säilytysaika oli suhteellisen lyhyt (14 päivää), ja tämäntyyppisessä pelkoon ehdollistamisessa eläimillä on voimakas pelkoreaktio. Itse asiassa tällaisia eläimiä käytetään traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) malleissa. Vaikka merkittävää eroa ei havaittu, METAX vähensi vahvan pelon hiirimallin jäätymisaikaa suhteellisen lyhyessä ajassa. Tämä tulos viittasi vahvasti siihen, että METAXilla on anksiolyyttinen vaikutus. Katsotaan, että METAXin anksiolyyttinen vaikutus vahvistetaan selvemmin tekemällä tutkimuksia pidemmillä pitoajoilla, suuremmalla eläinmäärällä, muilla eläinmalleilla ja arvioimalla samoissa ympäristöolosuhteissa kuin pitoajat.
Kuten edellä on kuvattu, jäätymisajan lyheneminen viimeisten 60-240 sekunnin aikana METAX-ryhmässä viittaa siihen, että METAXilla oli anksiolyyttinen vaikutus, vaikka merkittävää eroa lumelääkeryhmään ei havaittu.

Ilmainen maailmanlaajuinen toimitus

Kaikissa yli 50€ tilauksissa

Helppo 30 päivän palautus

30 päivän rahat takaisin -takuu

Kansainvälinen takuu

Tarjotaan käyttömaassa

100% Turvallinen kassa

PayPal / MasterCard / Visa